MediaHuis Venray

Vragenlijst

Vragenlijst de Positief Gezonde Onderneming

Allereerst bedankt dat je deze vragenlijst wilt invullen. Naast een algemene vraag bestaat de vragenlijst uit 7 bouwstenen met in totaal 57 vragen. De antwoorden op deze vragen helpen <naam onderneming> om positief gezond te ondernemen en maken inzichtelijk op welke punten <naam onderneming> zich verder kan ontwikkelen. Het invullen van de vragenlijst kost maximaal dertig minuten.

Hoe kan je antwoorden?
Over iedere bouwsteen krijg je 6 tot maximaal 10 stellingen te zien. Geef bij elke stelling aan in hoeverre je het ermee eens bent of niet. Beantwoord alle vragen vanuit jouw blik en vanuit jouw relatie met de onderneming. Vul in wat je zélf vindt, zoals jij het herkent, ervaart of ziet. En ben eerlijk. Alleen dan heeft <naam onderneming> iets aan de uitkomst.

Beantwoord iedere stelling met een cijfer tussen de 0 (= helemaal niet mee eens) en 10 (= helemaal mee eens). Heb je er geen beeld van, kruis dan weet niet aan.

"*" geeft vereiste velden aan

Stap 1 van 9 - Algemeen

Hidden
Hidden
Niet verplicht om in te voeren