Onze Adviseurs

Onze adviseurs
waar wij trots op zijn

Onze adviseurs zijn stuk voor stuk ondernemers binnen het mkb. Ze staan met de voeten in de klei en weten wat het is om voor eigen rekening en risico te ondernemen. Hun achtergronden zijn uiteenlopend van aard. Wat hen bindt, is het feit dat ze allemaal een passie hebben om mkb-ondernemers te helpen. Zij weten wat het is om in uiteenlopende sectoren ondernemers van advies te voorzien. En dat voelt goed en vertrouwd. Kortom: je bent als mkb-ondernemer bij hen in goede handen!

Door over een foto te bewegen kom je meer te weten over onze adviseurs.

De adviseurs

Martijn Suppers

Martijn Suppers

Adviseur

Eigenaar Suppers Organisatieontwikkeling met als missie om MKB ondernemers te helpen de toekomst met vertrouwen tegemoet te treden, door hen inzicht te geven in hun bedrijf, advies te geven over mogelijke verbeteringen en begeleiding te bieden bij het realiseren van deze verbeteringen.
Jolanda Janssen

Jolanda Janssen

Oprichter en Eigenaar

Oprichter en eigenaar Superb Advies Training Coaching een organisatieadviesbureau gericht op het richten en inrichten van (onderdelen van) organisaties, het succesvol realiseren van veranderingen en het versterken van de klantgerichtheid
Angelique Jansen

Angelique Jansen

Oprichter en Eigenaar

Eigenaar Big Cheese, bureau voor loopbaancoaching van leidinggevende en businesscoaching voor ondernemers.

Eerder werkzaam als algemeen directeur en commercieel directeur in loondienst.

Raad van Advies

Ger Spee

Ger Spee

Ger Spee (bedrijfsadviseur, oud directeur MKB Limburg)

De initiatiefnemers Jolanda en Angelique hebben een inspirerend en verfrissend model ontwikkeld om ondernemers inzicht en advies te geven. Beide dames kunnen putten uit een ruime ervaring in hun contacten met ondernemers en weten dus waarover ze spreken. Vanuit die gedachte hebben ze dan ook een andere invalshoek genomen om dit model te ontwikkelen. Zeker in deze turbulente periode is het mooi dat initiatieven ontstaan om op een eenvoudige maar wel adequate wijze, wetenschappelijk onderbouwde hulp te bieden. De ondernemer is aan zet om gebruik te maken van de voor het oprapen liggende tools.

Ik ben er van overtuigd dat ondernemers daadwerkelijk verder geholpen worden bij het omarmen van de gedachte van de Positief Gezonde Onderneming.

Carla Brugman

Carla Brugman

Carla Brugman (adviseur, voormalig lid Gedeputeerde Staten)

Er zijn van die dingen waarvan je denkt dat ze allang bestaan, omdat het zo logisch klinkt. En dan kom je tot de ontdekking dat het helemaal niet het geval is. Tot die ontdekking kwam ik tijdens het eerste gesprek met Angelique Jansen. Ze opperde het idee om bedrijven te gaan ondersteunen om tot een positief gezonde onderneming te komen. Er zijn immers veel ondernemers die heel hard werken, waardoor er geen tijd is om af en toe eens stil te staan bij innovatie, de concurrentie, het welzijn van de eigen werknemers of het effect van de onderneming op de omgeving. Durven veranderen en het verschil maken hoort ook bij ondernemen. En dat hoeft niet per se meer te zijn. Minder kan het nieuwe groeien zijn! Minder energie verbruik, minder ziekteverzuim, minder belasting voor het milieu en minder stress! En wie wil dat nou niet?!

Maar ook loskomen van de dagelijkse gewoonten en gebruiken. Je afvragen waarom je het “altijd zo gedaan hebt”. De onderneming eens vanuit een ander perspectief bekijken. Kortom een frisse blik op ondernemen. Daarom besloot ik dit idee van harte te ondersteunen. Mijn rol in de Raad van Advies is de adviseurs en oprichters bijstaan met mijn visie en twintig jaar bestuurlijke en politieke ervaring bij de overheid.